Contributie / GelrePas

Contributie

Volwassenengroep          € 165,- per jaar.

Jong-volwassenen           € 145,- per jaar.
& Jeugdgroepen

In overleg met de penningmeester kan betaling in termijnen worden afgesproken.

GelrePas

Theatergroep Uit is aangesloten bij de GelrePas. Kinderen van ouders met een inkomen tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm hebben een GelrePas ofwel kunnen die aanvragen bij de gemeente. Zij krijgen een flinke korting op de contributie.

De jaarlijkse contributie voor de volwassenengroep is eigenlijk € 165,-.
Vanaf 18 jaar is bij gebruik van de GelrePas de eigen bijdrage slechts € 90,75 voor het hele jaar.

Deze mogelijkheid mag per persoon slechts één keer per jaar gebruikt worden bij dit soort verenigingen.

Volg ons op
Facebook

Naar pagina
Inschrijven

Terug naar
HOME