Gegevens van de speler/speelster

Gegevens van de contributiebetalende

Verklaring. Met het insturen van deze inschrijving geeft u de vereniging Theatergroep UIT! toestemming om de volgende gegevens van u te beheren: de datum van inschrijving, de NAW-gegevens, geboortedatum, de e-mailadressen en telefoonnummers van u en van uw kind, de brief- en e-mailwisseling van u en uw kind met de bestuursleden. Verdere informatie over ons beleid met betrekking tot het omgaan en vastleggen van persoonsgegevens vindt u in ons privacy protocol onder de kop: 'Wie zijn wij?'

8 + 6 =

Vereniging Theatergroep UIT is ingeschreven in het Handelsregister voor Centraal Gelderland onder nr. 40123733

Vereniging Theatergroep UIT
Sellersmaat 79
6903 XJ  Zevenaar

bank: ABN AMRO
IBAN NL15ABNA0563356405